Les Sharks (Mere) vs Les Stars (St Arnoult)

vs

Les Sharks (Mere) vs Les Archanges (St Michel)

vs

Les Sharks (Mere) vs Les Dragons (Auneau)

vs

Les Sharks (Mere) vs Les Chats Noirs (Les Clayes)

vs

Les Sharks (Mere) vs Les Cobras (Orgerus)

vs